Villkor

Välkommen till skattefriacasinon-se.top. Genom att använda denna webbplats, godkänner du att följa och vara bunden av följande användarvillkor. Om du inte godkänner villkoren, vänligen lämna webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande, och det är ditt ansvar att regelbundet granska dem för eventuella uppdateringar eller ändringar. Ditt fortsatta användande av webbplatsen efter eventuella ändringar innebär att du accepterar och samtycker till sådana ändringar.

Användning av Innehåll

Allt innehåll på webbplatsen skattefriacasinon-se.top är ägt eller licensierat av oss och är skyddat av upphovsrättslagar. Du får ladda ner, skriva ut och använda innehållet endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte distribuera, ändra, överföra, återpublicera, utföra, visa eller sälja något innehåll från webbplatsen utan vårt skriftliga tillstånd.

Vi tillåter inte användare att använda webbplatsen för att publicera, skicka eller överföra olagligt, hotfullt, förolämpande, diskriminerande, stötande eller på något annat sätt olämpligt material.

  • Du ansvarar ensam för allt innehåll som du publicerar på webbplatsen.
  • Vi har rätt att ta bort innehåll som vi anser vara olämpligt utan föregående meddelande.
  • Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå på grund av användning av innehållet på webbplatsen.

Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen och allt innehåll som tillhandahålls på den tillhandahålls 'som det är' utan några garantier eller villkor, varken uttryckliga eller underförstådda. Vi friskriver oss från alla garantier och villkor avseende webbplatsens användning eller innehåll, inklusive, men inte begränsat till, eventuella underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång.

  • Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara tillgänglig eller att den kommer att fungera utan fel eller avbrott.
  • Vi ansvarar inte för eventuella förluster som kan uppstå till följd av att webbplatsen inte är tillgänglig eller fungerar korrekt.
  • Vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå till följd av användning av webbplatsen eller innehållet.